Orientační závod trojčlenných (dvoučlenných) hlídek. Děti do 16 let věku prověří své znalosti a dovednosti. V terénu se orientují podle mapy. Na stanovištích odpovídají na otázky nebo plní zadané úkoly ze čtyř různých oblastí.

1) Biblické téma EXIL

 • ze 30 kapitol vybereme několik příběhů, které budeme číst od ledna 2020
 • Židé v Exilu:  Ester celá |  Daniel 1-7
 • Jak se Židé do Exilu dostali: Izraelské zajetí: 2. Král. 17 |  Judské zajetí: 2 Král. 22 -25
 • Jak to se Židy dopadlo:  Ezdr. 1-3 | Ezdr. 7-10 | Neh. 1-3

Připravujeme:

A) Čtecí plán jako pomůcka
 • papírová verze
 • verze pro app YouVersion
 • k dispozici od 6. 1. 2020
B) Duchovní programy na několik schůzek – včetně PowerPoint. prezentace a tématických her
 • východisko: někteří vedoucí poptávají materiály pro vyučování
 • k dispozici od 6. 1. 2020
C) „Herní plán
 • cíl: motivovat děti, pomoc při hodnocení a odměňování
 • k dispozici od 6. 1. 2020

2) Doprovodné téma – Komenský 2020

 • cíl: poznat postavu Komenského jako člověka a křesťana, nabídnout možnost zapojit se do projektu Komenský 2020 (misijní potenciál)
 • v roce 2020 si budeme připomínat 350. let od úmrtí J. A. Komenského
 • otázky ke Komenskému budou na každém stanovišti jako 11. otázka (celkem 20 otázek)
 • otázky budou založeny na:
A) Komeského Timeline
B) Čtecí plán Komenského
 • založen na Komenského citátu ve spojení s biblickým veršem, zamyšlením a ilustrací
 • cíl: poznat Komenského zápasy víry a nadčasové myšlenky
 • dostupné od 6. 1. 2020

Stihnu všechno přečíst? 

Rozsah čtení bude menší.

Přehled stanovišť

Seznam stanovišť bude na konci listopadu 2019.

3) Dále doporučujeme (není součástí BS)

V první polovině školního roku se dorosty můžou věnovat Komenskému následujícím způsobem:

a) Interaktivní dílna Komenský 2020

Popis: Žáci se seznámí s fakty o životě J. A. Komenského; na tomto základě pak nakreslí timeline (časovou osu) svého vlastního života. Žáci si v průběhu programu uvědomí základní hluboké touhy člověka a také způsoby jejich naplňování. Příkladem Komenského a příběhem ze současnosti jsou inspirováni k zamyšlení nad tím, jak mohou překonávat různé životní překážky a jak mohou pracovat na některé z problematických oblastí svého života.

b) Projekt PROPRO (není součást BS 2020)
 • dorosty mohou tento projekt využít jako misijní aktivitu v jejich vlastním okolí

Popis: Projekt proměny PROPRO navazuje na interaktivní dílnu Komenský 2020. Pokusíme se v něm o naplnění vize Komenského – o proměnu věcí lidských. Povedeme žáky k tomu, aby navrhli, a následně sami realizovali svůj vlastní projekt v některé z těchto oblastí: Rodina, Vzdělávání, Vláda, Podnikavost, Umění, Víra a Média. Cílem je aktivizovat mladé lidi k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve svém okolí, ve své komunitě, v národě. Motivační úvodní dvouhodinovka PROPRO bude probíhat pod vedením lektora, další průběh projektu povede buď učitel s podporou lektora či poradce nebo dle svých možností sám lektor.  Svůj projekt může třída zaregistrovat do celonárodní kampaně, na níž budou spolupracovat také média; na podzim 2020 budou vyhodnoceny nejlepší projekty.

Více informací na http://www.komensky2020.cz/