informace k regionálnímu kolu

ročník 2021

2021 – PŘÍCHOD KRÁLE

Finále

Jak proběhne finále? Čtěte zde

Pravidla 2021 zde.

Stanoviště

Biblický kotlík (6 z 8 stanovišť) 

 • Fakta o evangeliích
 • Hledání v Bibli
 • Verše zpaměti
 • Církevní historie
 • Žalm 23
 • Desatero
 • Otče náš
 • Vyznání víry

Příchod Krále (6 stanovišť)

 • stanoviště odpovídají čtecím plánům
 • úvodní plán obsahuje obecné informace o knize, autorovi, hlavní myšlence…
 • členové hlídky v kat. Stezka čtou celou knihu, zvlášť doporučujeme číst čtecí plány pro osobní ztišení, tipy otázek, témata stanovišť
 • členové hlídky v kat. Pěšinka čtou jen biblické pasáže z knihy Matouš v čtecích plánech (nečtou celou knihu)
 • soutěžní otázky budou faktické, založeny na biblických textech (např. Kdo seděl na odvaleném kameni u hrobu?)

Outdoor (3 stanoviště)

 • tábořiště: stavba přístřešků včetně uzlů
 • poznávačka: ryby
 • puťák: jak si zabalit batoh, co na sebe, jak se neztratit v terénu

Člověk (4 stanoviště)

 • workout: dřepy ve dvojici, Jacíkův motorických test
 • týmový workout: tahání břemen, živé sochy
 • skrytý odkaz: šifry
 • first aid: transport zraněného na nosítkách, rybí kost v krku, epilepsie, úpal

Rozhled kolem (1 stanoviště)

 • Matoušova celnice: peníze, fin. gramotnost, polické poměry
 

Celkem 20 stanovišť

 

Materiály

Dorošťák – Příchod Krále

 • Díl 1: Biblický (stanoviště 1. – 12.)
 • Díl 2: Mix (stanoviště 13. – 20.)
Dorošťák 1 Bible obsahuje úvodní čtecí plán k celé knize (není na YouVersion)

Dorošťák 1 Bible

včetně čtecího plánu v papírové podobě

Jak to vytisknout?

Na šířku! 
2 strany jsou vloženy hned na jednu A4. Ušetříte papír při domácím tisku. Většina tiskne na domácí tiskárně.

Čteš plány v mobilu?
Vytiskni si pouze strany 1 – 9, 25 – 27 v PDF (v Dorošťáku jsou to strany 0 – 16 a 47 – 52)

Čtecí plány na kompu i mobilu

Čtení plánů v prohlížeči na bible.com
Aplikace YouVersion ke stažení do mobilu zde

Příchod Krále s odkazy do aplikace:

Král mezi námi (stanoviště 8)
Královský proslov (stanoviště 9)
Královy zázraky ohromují (stanoviště 10)
Královy minipříběhy (stanoviště 11)
Královo vítězství (stanoviště 12)

Dorošťák 2 Dovednosti – dostupné od 12. 3. (22:35)

Seznam regionů a jejich ředitelé

 1. Praha – Michal Jungmann, michal.jungmann@gmail.com
 2. Severní Čechy – Ústí nad Labem, Josef Kostelecký, 723 662 291, kosteleckyjosef@seznam.cz
 3. Vysočina – Horní Krupá, Aleš Novák, aales.novak@tiscali.cz 
 4. Východní Čechy – Alois Blažek, blazekalois@gmail.com
 5. Západní Čechy – obraťte se na Josefa Kosteleckého
 6. Severní Morava – Iva Slováčková, i.slovackova@vevsetine.cz
 7. Jižní Morava – Světlana Greplová, sdgreplovi@centrum.cz
 8. Jižní Čechy – Jitka Svobodová, svobodova.sbor@gmail.com

Výzvy

 • Matouš28. Pomůcka k přečtení Matoušova evangelia za 28 dní. Více zde.

ONLINE Biblická stezka 2020

zajímavosti o BS

statistika

Orientační závod trojčlenných (dvoučlenných) hlídek. Děti do 16 let věku prověří své znalosti a dovednosti. V terénu se orientují podle mapy. Na stanovištích plní zadané úkoly ze čtyř různých oblastí.

24
let BS
8
regionů
< 300
účastníků
60
účastníků ve finále
newslettery

Poslední novinky

Biblickou stezku připravujeme do lesa!

Přáli bychom si setkání naživo: v regionech 7. – 8. května 2021a na celostátním finále 4. – 6. června 2021 Covid-19: Nevíme, jaká bude situace v květnu/ červnu. Budeme se moct sejít fyzicky? Když to nepůjde …

Vydali jsme se na Stezku v karanténě

Po vyhlášení karantény kvůli COVID-19 se hodně akcí zrušilo nebo přeložilo. Tým BS našel on-line způsob, jak BS běžet i v karanténě. „Tahle BS byla pro mě možná lepší než normálně v …

Archiv

Podívejte se na fotky, videa a Dorošťáky z předchozích ročníků Biblické stezky: fotky Dorošťáky 2019 Dorošťáky 2018 Testy 2018