Josef Kostelecký
koordinátor Biblické stezky
723 662 291
kosteleckyjosef@seznam.cz
facebook.com/kosteleckyjosef

Petr Zababa Kučera
autor biblických témat
737 749 277
zababuv@gmail.com