Rádcovská škola Vedoucích 2019

*|MC:SUBJECT|*
Začínáš jako vedoucí nebo si zkušený mazák, ale dochází Ti nápady?
Zkus ZÁKLADNÍ KURZ.

Zvažuješ pracovat v dorostě jako rádce (=mladší vedoucí)?
ZKUS MOTIVAČNÍ KURZ.
 • Inspirativní hry, které si sám zahraješ
 • Mentoring, který sám zakusíš
 • Ducháč, který si sám připravíš
Program, necháme Tě trochu nahlédnout pod pokličku:
 • Ranní ztišení o samotě i ve skupinkách
 • Teorie a praxe her - Česťa Tichý a Zababa (Petr Kučera)
 • Lanové disciplíny (sám je natáhneš) - Česťa Tichý
 • Mentoring (pocítíš ho na vlastní kůži) - všici
 • Příroda v přírodě - Bára
 • 7 principů dorostu (jak zbudovat dorost?) - Daniel Jokl
 • Dramatické hry (to jsi ještě nehrál!) - David Kubíček
 • Právo (co všechno se může stát? skutečné storky ...) - Petr Vítek
 • Workshopy (aneb co s rukama?): filmování (natoč to!) Josef Kostelecký, landart (pastva pro oči i ducha)...
 • Starý a Nový zákon v kostce (jeden z NEJ hodnocených programů) Zababa (Petr Kučera)
 • Večerní zpívání
 • JESKYNĚ (no comment)
Kde: Kurz se koná na katolické faře a v přírodě v Ostrově u Macochy.
 Cena: zlevněná 1 350 Kč do 31.5.2019 , potom 1 550 Kč do 31.7.2019.
Zaplať na obvyklý účet Dorostové unie: č. 166193236/0300, do textu poznámky napiš: RŠ a jméno města Tvého dorostu, do variabilního symbolu: číslo (bez +420) mobilu plátce toho, kdo to zaplatil.
Přihlas se
za přípravný tým: Daniel Jokl / Medvěd
CEP
(Celocírkevní pracovník pro dorost Církve bratrské)
mobil 724 841 722

https://dorost.cb.cz/ a https://www.dorostovaunie.cz/
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*