SNĚM

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Biblická stezka - diskuse na sněmu DU
Přemýšlíme společně o BS
text připravil: Josef Kostelecký
Výchozí stav:
- BS se daří dobře (účast okolo 300 dětí v 2018), ale může mít větší dosah (účast až 700 dětí)
 
Cíl:
- podpořit informovanost/ zvýšit účast na ostatních dorostových akcí, na které jezdí málo dětí/ vedoucích/ dorostů, ačkoliv jsou kvalitní
0. Dobrá praxe z regionů
1. Přizpůsobení – BS pro všechny (cíl: více dětí a dorostů)

Jak do BS zapojit více dorostů?
Jak neodradit stávající dorosty?
Jak může být BS více biblická pro biblisty?
Jak může být BS více otevřená pro nevěřící?
2. Biblická stezka jako zdroj materiálu pro vedoucí (cíl: více vedoucích v BS, vedoucí chtějí materiály)

- Vytvoření týmu, který zpracuje témata na schůzku, dorostový katechismus apod.
- Vytvoření týmu, který zapracuje herní prvky do BS (trendy, aktuální).
3. Finále

Proč potřebujeme finále?
 
4. 365: Celý rok, celý dorost (cíl: více zapojených dorostů do kvalitních republikových akcí)

- cíl: motivace dorostu zapojit se do dorostových akcí
- týmová soutěž
- dorost získá body za účast na dorostové akci (výlet, tábor, víkendovka, Sjezd, Čerpadlo,…)
- jednotlivec získá body za Rádcovskou školu, Čerpadlo
- dorost si předem vybere svou výhru, která ho motivuje
- Jak financovat výhry? Jak to realizovat?
Uvidíme se na sněmu!

Daniel Jokl
CEP (Celocírkevní pracovník pro dorost Církve bratrské)
mobil 724 841 722

http://biblickastezka.cz/
https://dorost.cb.cz/ a https://www.dorostovaunie.cz/


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*