Online odměny pro všechny účastníky stáhnete zde


I
nformace k finále budou k dispozici zde 28. května 2020.

Napiš nám Tvůj názor na letošní BS

kliknutím na obrázek

INFORMACE K FINÁLE BS 2020 ONLINE

PRACUJEME NA TOM

!!! OFICIÁLNĚ 28. KVĚTNA 2020 !!!

DO TÉ DOBY JE TO PRACOVNÍ VERZE 🙂

termín finálového závodu

sobota 6. června 2020

ONLINE

pro účast ve finále bylo stanoveno
startovné za hlídku ve výši 450,-

 (doporučujeme požádat sbor o proplacení)

Startovné můžete zaplatit pouze bankovním převodem na účet Dorostové unie:
č. 33 00 22 00 33 / 2010,
variabilní symbol: číslo mobilu (toho, kdo odesílá platbu),
do textu poznámky napiš: BS Finále, název dorostu (skupiny), příjmení kapitána
nutno zaplatit obratem druhý den po přihlášení, nejpozději do 2. června
storno podmínky: nejsou stanoveny

pouze pro postupující hlídky z regionálního kola

PŘIHLAS SE DO FINÁLE

NEJPOZDĚJI DO 2. ČERVNA

Harmonogram 

8:45
příprava

9:00
zahájení finále na Zoomu*
(odkaz zašleme rozhodčím)

9:30
start závodu 
(každá hlídka s rozhodčím samostatně)

11:00
konec závodu
závod trvá pouze 1,5 hodiny

14:00
vyhlášení výsledků společně na Zoomu*
(odkaz zašleme rozhodčím)

15:00
oficiální konec letošního kola BS

*návod instalace programu Zoom v PDF zde

Pravidla

pro finále jsou dostupná zde

a specifika online verze následují

specifika finálového závodu

ZÁKLAD

 • VIDEOKONFERENCE
  • rozhodčí se spojí s hlídkou přes videokonferenci
  • Důvod: nemůžou se sejít osobně
 • OSOBNÍ SETKÁNÍ Rozhodčího s Hlídkou (nebo s některým z členů)
  • nejsou možná, protože někdo se sejít může, někdo nemůže
  • členové Hlídky se setkat NEmohou
  • Důvod: všechny Hlídky budou čelit nejistotě technických problémů 

1 strategie pro všechny 

Hlídka si nemůže vybírat stanoviště podle názvu (např. chceme Zdravovědu a rozhodčí klikne na Zdravovědu atd.)

Hlídka vybírá stanoviště pouze podle čísel (#18), která vidí na mapě Google Earth (tj. neví, kam jde).

Pokud Hlídka nechce vybrané stanoviště, může jít na jiné stanoviště (později se však na stanoviště nemůže vrátit)

ČASOVÝ LIMIT je 1,5 hodiny

 • kdy časový limit závodu vyprší na stanovišti, Hlídka může odpovědět na otázku, ve které čas právě uplynul, po odpovědi Hlídka nemůže pokračovat (dokončit stanoviště)
 • v případě technických problémů
  • Rozhodčí čas “zastaví”, po nápravě, se může pokračovat v závodu, pozastavený čas zase Rozhodčí spustí
  • Rozhodčí může nastavit čas maximálně do výše 30 min, pokud Hlídka nebo Rozhodčí měl technické problémy v době závodu (např. 5 minutová závada = 5 minut nastavení); důvod: vždycky se může něco pokazit, i když se to vyzkouší předem
  • v případě technických problémů, které nedovolí členovi Hlídky pokračovat po 30 minutách, může Hlídka pokračovat v závodu, po závodu Koordinátor BS rozhodne dál
  • v případě technických problémů, které nedovolí Rozhodčímu pokračovat v závodu, Rozhodčí bude kontaktovat okamžitě Koordinátora BS 
 • přestávky na záchod, občerstvení se dějí podle domluvy Hlídky s Rozhodčím, čas se přitom nezastavuje(!), přestávku je možné udělat mezi stanovišti, nikoliv během plnění úkolů na stanovišti

BODOVÁNÍ se liší stanoviště od stanoviště, dozvíte se u každého stanoviště zvlášť

ROZHODČÍ má klíčovou úlohu a bude (jako v regionálním kole):

 • svolávat Hlídku na videokonferenci,
 • stopovat časový limit 1,5 hodiny,
 • dohlížet na průběh závodu podle pravidel (seznámí se s nimi dopředu na webu zde) – dodržovat strategii závodu pro všechny závodníky
 • zapisovat body do Tabulky Rozhodčího v formě Google Tabulky nebo papírové podobě,
 • spouštět kvízy, zadávat otázky (např. Hledání v Bibli),
 • zodpovídat dotazy před závodem,
 • zahajuje a ukončuje závod pro Hlídku
 • může pořídit videozáznam, snímek obrazovky kdykoliv během závodu (na začátku, v průběhu, na konci)
 • Rozhodčímu se doporučuje počítač pro lepší ovládání a sdílení obrazovky

Kdo může být rozhodčí?

 • člen dorostu/ klubu organizace/ sboru, ze kterého pochází hlídka, zároveň musí umět ovládat programy, které jsou potřeba k videokonferenci, bodování apod.
 • vhodný kandidát na Rozhodčího může být mezi vedoucími dorostu, mládeží apod.
 

NĚKOLIK DNÍ PŘED ZÁVODEM

 • Hlídka se nezapomene přihlásit do finále, přihláška je umístěna výše
 • Rozhodčí sdílí s Hlídkou odkazy ke společným setkáním před a po závodu
 • Rozhodčí si s Hlídkou domluví jeden společný program, který umožňuje videokonference, doporučovaný je Zoom (stabilní, v neplacené verzi se po uplynutí časového limitu 40 min lze znovu připojit), návod instalace v PDF zde
 • Technickou podporu před závodem zajišťuje Koordinátor BS: Pepa Kostelecký, 723 662 291, kosteleckyjosef@seznam.cz

Dostupnost materiálů (otázek, tabulky, odkazy)

 • Koordinátor BS zašle všechny materiály k závodu Rozhodčímu 3. června 2020

ZÁVOD

1 strategie pro všechny hlídky

Hlídka si nemůže vybírat stanoviště podle názvu (např. chceme Zdravovědu a rozhodčí klikne na Zdravovědu atd.)

Hlídka vybírá stanoviště pouze podle čísel (#18), která vidí na mapě Google Earth (tj. neví, kam jde).

Pokud Hlídka nechce vybrané stanoviště, může jít na jiné stanoviště (později se však na stanoviště nemůže vrátit)

8:45
příprava zařízení, pomůcek (Bible, kus lana/ provazu), zkouška videokonference

9:00 – 9:15
společné setkání na Zoomu*
(odkaz zašleme rozhodčím 3. – 5. 6.)

9:30
start závodu 
(každá hlídka s rozhodčím samostatně)

Hlídka

 • dbá pokynů Rozhodčího
 • přečte si Pravidla BS 2020 a specifika online verze
 • připraví si pití (nedrobí si do klávesnice 😉
 • po skončení zahajovacího setkání finalistů se Rozhodčí spojí s hlídkou, v čase startu musí být Hlídka kompletní (v 9:30) i po celou dobu závodu, tj. všichni členové se zapnutým mikrofonem a kamerou
 • Hlídka může odpovídat na otázky na stanovišti jen v plné sestavě
 • NESMÍ používat Google a jiné internetové zdroje k vyhledávání, žádné encyklopedie, taháky a jiné vychytávky 😉
 • nemůže se vrátit na stanoviště, které jednou navštívila
 • Hlídka může požádat Rozhodčího o nahlédnutí do Tabulky Rozhodčího
 • Hlídka začíná na stanovišti “Start”
 • Hlídka sama si hlídá čas
 • pokud uplyne čas závodu na stanovišti během plnění úkolu, Hlídka může tento úkol dokončit (nemusí dokončit stanoviště), ještě jinak závod skončí po odpovědi na otázku, ve kterém uplynul časový limit závodu

Rozhodčí

 • zná pravidla pro Hlídku
 • nachystá si všechny materiály dopředu (Tabulku Rozhodčího, otázky, kvízy apod.), nejasnosti si vyjasní v týdnu před závodem s Koordinátorem BS
 • nejpozději v 8:30 zašle odkaz na videokonferenci všem členům Hlídky, odkaz na zahájení a vyhodnocení; důvod: kvůli hladkému startu
 • odstartuje závod v 9:30, ukončí závod v 11:00, případně tech. problémů nastaví tolik času, který odpovídá délce řešení technických problémů, nejdéle však 30 minut, do 11:30
 • po odstartování Rozhodčí zahájí modlitbou
 • neříká Hlídce, která stanoviště jsou pod číslem, Hlídka sama vybírá v duchu 1 společné strategie
 • ví, že kapitán odpovídá na otázky za Hlídku, pokud to pravidla stanoviště neupravují jinak (jako obvykle)
 • na vyžádání může s Hlídkou sdílet aktuální bodový stav

11:00
konec závodu
závod trvá pouze 1,5 hodiny

PO ZÁVODU

Hlídka

 • do 11:30 nebude kontaktovat jinou Hlídku, která by mohla ještě závodit
 • zúčastní se závěrečného vyhodnocení na Zoom

Rozhodčí

 • zkontroluje vyplněnou Tabulku Rozhodčího,
 • do 12:00 hodin Tabulku Rozhodčího “odešle” Koordinátorovi BS (pošle mu e-mail/ SMS, že tabulka je v pořádku vyplněná), důvod: aby si byl Koordinátor jist uzavřením bodování; nebude-li Tabulka Rozhodčího odeslána do 12:00, Hlídka získá v závodu 0 bodů
 • pokud by mělo dojít ke zpoždění zaslání Tabulky Rozhodčího z technických důvodů, Rozhodčí bude neprodleně informovat Koordinátora BS telefonicky
 • zúčastní se závěrečného vyhodnocení na Zoom

Koordinátor BS

 • potvrdí Rozhodčímu emailem správnost tabulky
 • vyhodnotí závod
 • svolá závodníky k závěrečnému vyhodnocení na Zoomu
 • bude k dispozici ještě hodinu po závodu k případným dotazům

14:00
vyhlášení výsledků společně na Zoomu*
(odkaz zašleme rozhodčím)

> vyhlášení 1., 2., 3. místa
> předání diplomů online
> Dorostová unie zajišťuje odměny pro první tři hlídky
 

15:00
oficiální konec letošního kola BS

*návod instalace programu Zoom v PDF zde

ke stažení