Online odměny pro všechny účastníky stáhnete zde

INFORMACE K FINÁLE BS 2020 ONLINE

některé detaily se můžou změnit s tím, jak vylepšujeme technickou část závodu

děkujeme za trpělivost 😉

termín finálového závodu

sobota 6. června 2020

ONLINE NA ZOOMu

testovací kolo proběhne 3. června v 20:00 na Zoomu

(odkaz zašleme hlídkám a rozhodčím v tento den)

pro účast ve finále bylo stanoveno
startovné za hlídku ve výši 450,-

 (doporučujeme požádat sbor o proplacení)

Startovné můžete zaplatit pouze bankovním převodem na účet Dorostové unie:
č. 33 00 22 00 33 / 2010,
variabilní symbol: číslo mobilu (toho, kdo odesílá platbu),
do textu poznámky napiš: BS Finále, název dorostu (skupiny), příjmení kapitána
nutno zaplatit obratem druhý den po přihlášení, nejpozději do 2. června
storno podmínky: nejsou stanoveny

pouze pro postupující hlídky z regionálního kola

PŘIHLASTE SE DO FINÁLE

NEJPOZDĚJI DO 2. ČERVNA

Harmonogram závodu 

8:45
příprava

9:00
zahájení finále společně na Zoomu*
(odkaz zašleme všem zúčastněným 3.-5. 6.)

 

9:30
start závodu

závod trvá pouze 2 hodiny

 

11:30
konec závodu

14:00
vyhlášení výsledků společně na Zoomu*
(odkaz zašleme rozhodčím)

15:30
oficiální konec letošního kola BS

*Zoom běží přes web, aplikace na PC nebo v mobilu, návod na instalaci Zoom v PDF zde

Pravidla

pro finále jsou dostupná zde

a specifika online verze následují

specifika finálového závodu

ZÁKLAD

 • VIDEOKONFERENCE
  • jeden z členů hlídky (host) vytvoří vlastní meeting (videokonferenci) na Zoomu, do které pozve ostatní členy hlídky; doporučujeme využít tzv. „Personal Meeting Room“
  • host-ovi se doporučuje instalace aplikace Zoom na PC pro lepší ovládání (nemusí to být kapitán hlídky)
  • každý host pošle odkaz na jejich meeting koordinátorovi BS,
  • odkaz na meeting bude sloužit jako druhotné přihlášení do závodu
  • díky sdílenému odkazu na meeting bude hlídka schopna navštívit stanoviště s rozhodčím, tj. rozhodčí se připojí na meeting hlídky, která si vybere právě jeho stanoviště
  • hlídka si bude vybírat stanoviště s rozhodčím přes mapu (hlídka už nebude s jedním rozhodčím)
  • Důvod: zvýšit objektivitu hodnocení
 
 • OSOBNÍ SETKÁNÍ Rozhodčího s Hlídkou (nebo s některým z členů)
  • nejsou možná, protože někdo se sejít může, někdo nemůže
  • členové Hlídky se setkat NEmohou
  • Důvod: všechny Hlídky budou čelit podobné nejistotě technických problémů 

 

ČASOVÝ LIMIT NA ZÁVOD JE 2 HODINY

 • když časový limit závodu vyprší na stanovišti, Hlídka může pokračovat, ale ztrácí body za překročení časového limitu je penalizován
 • v případě technických problémů se čas nezastavuje, hlídka může kontaktovat Pepu Kosteleckého, 723 662 291, kosteleckyjosef@seznam.cz
 • přestávky na záchod, občerstvení se dějí na podle strategie hlídky (na stanovišti musí být celá hlídka)

BODOVÁNÍ se liší stanoviště od stanoviště, dozvíte se u každého stanoviště zvlášť

ROZHODČÍ má na starosti konkrétní stanoviště (1 a více, záleží na počtu rozhodčích)

 • zapisovat body do Tabulky Rozhodčího v formě Google Tabulky nebo papírové podobě,
 • spouštět kvízy, zadávat otázky (např. Hledání v Bibli),
 • Rozhodčímu se doporučuje počítač pro lepší ovládání a sdílení obrazovky

Kdo může být rozhodčí?

 • člen dorostu/ klubu organizace/ sboru, ze kterého pochází hlídka, zároveň musí umět ovládat programy, které jsou potřeba k videokonferenci, bodování apod.
 • vhodný kandidát na Rozhodčího může být mezi vedoucími dorostu, mládeží apod.
 

NĚKOLIK DNÍ PŘED ZÁVODEM

 • Hlídka se nezapomene přihlásit do finále, přihláška je umístěna výše
 • Vedoucí hlídky zaplatí startovné – viz výše
 • Hlídka i Rozhodčí se pokusí zúčastnit (alespoň 1 člen hlídky) testovacího kola 3. června ve 20:00 (odkaz vám bude zaslán v den setkání)
 • Zoom běží přes web (nemusíte nic instalovat, aplikace na PC (host meetingu) nebo v mobilu, návod na instalaci Zoom v PDF zde
 • Technickou podporu zajišťuje Koordinátor BS: Pepa Kostelecký, 723 662 291, kosteleckyjosef@seznam.cz

Dostupnost materiálů (otázek, tabulky, odkazy)

 • Koordinátor BS zašle všechny materiály k závodu Rozhodčím 3. června 2020, hlídkám před každým setkáním

ZÁVOD

8:45
příprava zařízení, pomůcek (Bible, kus lana/ provazu), zkouška videokonference celé hlídky

9:00 – 9:15
společné setkání na Zoomu*
(odkaz zašleme rozhodčím 3. – 5. 6.)

9:30
start závodu 
přes odkaz

Hlídka

 • přečte si Pravidla BS 2020 a specifika online verze
 • připraví si pití (nedrobí si do klávesnice 😉
 • po skončení zahajovacího setkání finalistů se Rozhodčí spojí s hlídkou, v čase startu musí být Hlídka kompletní (v 9:30) i po celou dobu závodu, tj. všichni členové se zapnutým mikrofonem a kamerou
 • Hlídka může odpovídat na otázky na stanovišti jen v plné sestavě
 • NESMÍ používat Google a jiné internetové zdroje k vyhledávání, žádné encyklopedie, taháky a jiné vychytávky 😉
 • nemůže se vrátit na stanoviště, které jednou navštívila
 • dbá pokynů Rozhodčího
 • Hlídka si hlídá čas závodu (konec závodu je v 11:30)
 • Hlídka sama si hlídá čas a body
 • pokud uplyne čas závodu na stanovišti během plnění úkolu, Hlídka může toto stanoviště dokončit, ale čas závodu je penalizován – viz Pravidla Finále (tradiční pravidla)

Rozhodčí

 • zná pravidla pro Hlídku
 • nachystá si všechny materiály dopředu (Tabulku Rozhodčího, otázky, případně prezentace apod.)
 • ví, že kapitán odpovídá na otázky za Hlídku, pokud to pravidla stanoviště neupravují jinak (jako obvykle)

11:30
konec závodu
závod trvá pouze 2 hodiny

PO ZÁVODU

Hlídka

 • do 11:30 nebude kontaktovat jinou Hlídku, která by mohla ještě závodit
 • zúčastní se závěrečného vyhodnocení na Zoom, pokud jim situace bude umožňovat, alespoň jeden za hlídku

Rozhodčí

 • zkontroluje vyplněnou Tabulku Rozhodčího,
 • „odešle“ Tabulku Rozhodčího do 12:00 hodin Koordinátorovi BS (pošle mu e-mail/ SMS, že tabulka je v pořádku vyplněná), důvod: aby si byl Koordinátor jist uzavřením bodování; nebude-li Tabulka Rozhodčího odeslána do 12:00, Hlídka získá v závodu 0 bodů
 • pokud by mělo dojít ke zpoždění zaslání Tabulky Rozhodčího z technických důvodů, Rozhodčí bude neprodleně informovat Koordinátora BS telefonicky
 • zúčastní se závěrečného vyhodnocení na Zoom, pokud mu to situace bude umožňovat

Koordinátor BS

 • potvrdí Rozhodčímu emailem správnost tabulky
 • vyhodnotí závod
 • svolá závodníky k závěrečnému vyhodnocení na Zoomu
 • bude k dispozici ještě hodinu po závodu k případným dotazům, stížnostem

14:00
vyhlášení výsledků společně na Zoomu*
(odkaz zašleme rozhodčím)

> vyhlášení 1., 2., 3. místa (bude zasláno poštou)
> předání diplomů online (budou zaslány poštou)
> Dorostová unie zajišťuje odměny pro první tři hlídky, diplomy pro všechny účastníky
 

15:30
oficiální konec letošního kola BS

*návod instalace programu Zoom v PDF zde

ke stažení