Ročník 2022

připravuje 25. ročník BS zde

Pravidla 2021

Pravidla 2021 zde na ukázku.

Stanoviště 2021

Biblický kotlík (6 z 8 stanovišť) 

 • Fakta o evangeliích
 • Hledání v Bibli
 • Verše zpaměti
 • Církevní historie
 • Žalm 23
 • Desatero
 • Otče náš
 • Vyznání víry

Příchod Krále (6 stanovišť)

 • stanoviště odpovídají čtecím plánům
 • úvodní plán obsahuje obecné informace o knize, autorovi, hlavní myšlence…
 • členové hlídky v kat. Stezka čtou celou knihu, zvlášť doporučujeme číst čtecí plány pro osobní ztišení, tipy otázek, témata stanovišť
 • členové hlídky v kat. Pěšinka čtou jen biblické pasáže z knihy Matouš v čtecích plánech (nečtou celou knihu)
 • soutěžní otázky budou faktické, založeny na biblických textech (např. Kdo seděl na odvaleném kameni u hrobu?)

Outdoor (3 stanoviště)

 • tábořiště: stavba přístřešků včetně uzlů
 • poznávačka: ryby
 • puťák: jak si zabalit batoh, co na sebe, jak se neztratit v terénu

Člověk (4 stanoviště)

 • workout: dřepy ve dvojici, Jacíkův motorických test
 • týmový workout: tahání břemen, živé sochy
 • skrytý odkaz: šifry
 • first aid: transport zraněného na nosítkách, rybí kost v krku, epilepsie, úpal

Rozhled kolem (1 stanoviště)

 • Matoušova celnice: peníze, fin. gramotnost, polické poměry
 

Celkem 20 stanovišť

 

Materiály

připravujeme

Seznam regionů a jejich ředitelé

připravujeme